Få tillgång till IT-utrustning

Det vi behöver veta från er som efterfrågar IT-utrustning är fäljande.

Vad ska dom användas till, vilken organisation är ansvarig för dom och en projekt beskrivning.