Under rådande covid-19 situation har vi inga hämtningar.

Vill man skänka IT-utrustning till oss,

Kontakta oss för mer information.