banner

VAD KAN SKÄNKAS

Allt inom IT kan skänkas till ComputerAid Sweden. Fungerande datorer, skärmar, laserskrivare, nätverksutrustning, servrar, mobiltelefoner och annan ITutrustning.

VAD KAN SKÄNKAS Allt inom IT kan skänkas till ComputerAid Sweden. Fungerande datorer, skärmar, laserskrivare, nätverksutrustning, servrar, mobiltelefoner och annan ITutrustning.

Ge din IT-utrustning ett nytt liv!

Skänk din IT-utrustning till ComputerAid Sweden så att den kan få fortsätta sitt liv. Den kan få jobba vidare på en skola eller sjukhus i något av våra projekt i välden.

Återanvänd först - Återvinn sedan

  • Ge IT-utrustningen ett nytt liv
  • Var med och stöd utvecklings länderna
  • Öka rättvisan i världen

Mottagarnas komentarer

  • Vi har fått möjlighet att se vår omvärld.
  • Vi har fått en skola som är med i tiden
  • Vårt sjukhus kan ge en modern vård.

Kommentarer från givare

  • Tänk att våran utrustning kan hjälpa andra.
  • Vi har fått vara med och ändra förutsättningarna för andra.
  • Tänk att det vi inte kan använda kan vara med och utveckla andra.