banner

Vlika är vi

En insamlande organisation för ett hållbart samhälle. Vi vill ge alla en möjlighet att följa med i den tekniska utvecklingen. Stödja skolor och sjukhus i 3:e världen med IT utrustning till en vettig kostnad. Hjälpa människor att se utanför sina egna gränser.

En insamlande organisation för ett hållbart samhälle. Vi vill ge alla en möjlighet att följa med i den tekniska utvecklingen. Stödja skolor och sjukhus i 3:e världen med IT utrustning till en vettig kostnad. Hjälpa människor att se utanför sina egna gränser.

Inte bara en biståndsorganisation

En insamlande organisation för ett hållbart samhälle. Vi vill ge alla en möjlighet att följa med i den tekniska utvecklingen. Stödja skolor och sjukhus i 3:e världen med IT utrustning till en vettig kostnad. Hjälpa människor att se utanför sina egna gränser. Vi samlar in IT-utrustning och gör den iordning för olika projekt i världen. Vi vill gärna att alla ska ha en möjlighet till utveckling och lärande. Ge alla en chans att utvecklas och växa som människa.

Återanvänd först - Återvinn sedan

  • Ge IT-utrustningen ett nytt liv
  • Var med och stöd utvecklings länderna
  • Öka rättvisan i världen

Mottagarnas komentarer

  • Vi har fått möjlighet att se vår omvärld.
  • Vi har fått en skola som är med i tiden
  • Vårt sjukhus kan ge en modern vård.

Kommentarer från givare

  • Tänk att våran utrustning kan hjälpa andra.
  • Vi har fått vara med och ändra förutsättningarna för andra.
  • Tänk att det vi inte kan använda kan vara med och utveckla andra.