Från givare till projekt


Vi börjar med att kolla att datorn startar och samt plockar fram viktig information.
Det skrivs ner på en lite lapp som från och med nu följer med datorn var den än hamnar på lagret
Steg två är blankning av hårddisk, så att all gammal information garanterat är borta.
Efter nån timme är hela arbetsbänken full med datorer som ’blanka’.

Återanvänd först - Återvinn sedan

  • Ge IT-utrustningen ett nytt liv
  • Var med och stöd utvecklings länderna
  • Öka rättvisan i världen

Mottagarnas komentarer

  • Vi har fått möjlighet att se vår omvärld.
  • Vi har fått en skola som är med i tiden
  • Vårt sjukhus kan ge en modern vård.

Kommentarer från givare

  • Tänk att våran utrustning kan hjälpa andra.
  • Vi har fått vara med och ändra förutsättningarna för andra.
  • Tänk att det vi inte kan använda kan vara med och utveckla andra.