Årsstämma 2023

OBS!

NY TID pga oförutsedda händelser.

Lördag den 20 Maj kl. 15:00

Kallelse till ComputerAid Sweden årsstämma

den 7 Maj 2023 kl.15.00 i Nybblekyrkan.

Ärende som kommer att behandlas är organisationens nerläggande / konkurs.