Mer än datorer

Vi vill hjälpa

Låt din IT-utrustning få en ny uppgift.
Allt kan hjälpa andra att växa.

Vi vill hjälpa till att utbilda och informera.

Hör gärna av dig! Ställ din fråga här. Vi försöker svara inom 3 arbetsdagar

Återanvänd först - Återvinn sedan

  • Ge IT-utrustningen ett nytt liv
  • Var med och stöd utvecklings länderna
  • Öka rättvisan i världen

Mottagarnas komentarer

  • Vi har fått möjlighet att se vår omvärld.
  • Vi har fått en skola som är med i tiden
  • Vårt sjukhus kan ge en modern vård.

Kommentarer från givare

  • Tänk att våran utrustning kan hjälpa andra.
  • Vi har fått vara med och ändra förutsättningarna för andra.
  • Tänk att det vi inte kan använda kan vara med och utveckla andra.