banner

HUR GÖR MAN

Kontakta oss om vad som finns hos er. Så kan vi planera en hämtning eller var ni kan lämna er utrustning. Har ni frågor skicka ett mail eller ring oss.

Donera din IT-utrustning

Kontakta oss så vi kan ta emot din utrustning.

Den utrustning som kommer till oss blir rensad med Blancco raderings program.
Läs mer här.

All utrustning testas och ominstalleras med Ubuntu operativsystem.
Läs mer här.

När rensning och installationen är klar märks all utrustning så att vi kan ha en spårbarhet på den.
Läs mer här.

När en organisation eller skola/sjukvård behöver utrustning och har hört av sig till oss, färdigställs utrustningen för det aktuella projektet.
Läs mer här.

Återanvänd först - Återvinn sedan

  • Ge IT-utrustningen ett nytt liv
  • Var med och stöd utvecklings länderna
  • Öka rättvisan i världen

Mottagarnas komentarer

  • Vi har fått möjlighet att se vår omvärld.
  • Vi har fått en skola som är med i tiden
  • Vårt sjukhus kan ge en modern vård.

Kommentarer från givare

  • Tänk att våran utrustning kan hjälpa andra.
  • Vi har fått vara med och ändra förutsättningarna för andra.
  • Tänk att det vi inte kan använda kan vara med och utveckla andra.