banner

GE MÖJLIGHET TILL DET MODERNA SAMHÄLLET FÖR ALLA.

Genom att låta er ITutrustning få ett längre liv kan vi låta andra få möjlighet att utvecklas och växa.

3 TYPER AV PROJEKT

Skolan: Är ett viktigt projekt vi arbetar mot, för att ge alla möjlighet att få kunskap och komma in i dagens samhälle. Sjukvård: Är en viktig del som växer. Via digitaliseringen kan man nu hjälpa människor även om specialistläkaren inte är där. Där kan vi hjälpa till med rätt IT-utrustning för att göra detta möjligt. Företagsamhet: Här kan nu små företag i utvecklingsländer få möjligheter som dom annars inte har.

Återanvänd först - Återvinn sedan

  • Ge IT-utrustningen ett nytt liv
  • Var med och stöd utvecklings länderna
  • Öka rättvisan i världen

Mottagarnas komentarer

  • Vi har fått möjlighet att se vår omvärld.
  • Vi har fått en skola som är med i tiden
  • Vårt sjukhus kan ge en modern vård.

Kommentarer från givare

  • Tänk att våran utrustning kan hjälpa andra.
  • Vi har fått vara med och ändra förutsättningarna för andra.
  • Tänk att det vi inte kan använda kan vara med och utveckla andra.