Partners

Dessa stöttar vår verksamhet:

Vårt val för elektronikåtervinning.

 

Vårt val för reservdelar till vår bil.

 

Avtal för IT-återanvändning.

 

Avtal för IT-återanvändning.

 

Vårt val för släpkärra.

Återanvänd först - Återvinn sedan

  • Ge IT-utrustningen ett nytt liv
  • Var med och stöd utvecklings länderna
  • Öka rättvisan i världen

Mottagarnas komentarer

  • Vi har fått möjlighet att se vår omvärld.
  • Vi har fått en skola som är med i tiden
  • Vårt sjukhus kan ge en modern vård.

Kommentarer från givare

  • Tänk att våran utrustning kan hjälpa andra.
  • Vi har fått vara med och ändra förutsättningarna för andra.
  • Tänk att det vi inte kan använda kan vara med och utveckla andra.